Thiết bị Massage

Dải đệm Massage Buheung RT-2010

2.589.000₫

GNY: 2.890.000₫

Máy Massage cầm tay Buheung MK-310

1.840.000₫

GNY: 2.300.000₫

Ghế Massage Buheung MK-8000 (Đen)

69.000.000₫

GNY: 110.000.000₫

Bồn Massage chân Buheung MK-414

1.290.000₫

GNY: 1.490.000₫

Ghế massage Buheung MK-7000 (Kem)

62.000.000₫

GNY: 99.000.000₫

Massage chân Buheung MK-416

6.400.000₫

GNY: 7.900.000₫

Gối Massage G13 (Hồng)

299.000₫

GNY: 399.000₫

Gối Massage Buheung MK-316 New

1.090.000₫

GNY: 1.890.000₫

Gối Massage Buheung MK-316

1.090.000₫

GNY: 1.890.000₫

Dải đệm Massage Buheung MK-315

5.500.000₫

GNY: 7.900.000₫

Máy Massage cầm tay Buheung MK-208

1.290.000₫

GNY: 1.290.000₫

Máy Massage bụng Buheung MK-207

2.990.000₫

GNY: 3.690.000₫

Massage bụng Buheung HMO-2005LB

990.000₫

GNY: 1.590.000₫

Ghế Massage Buheung MK-9000 (vàng)

80.000.000₫

GNY: 139.000.000₫