Thiết bị Massage

Dải đệm Massage Buheung RT-2010

2.589.000₫

GNY: 2.890.000₫

Máy Massage cầm tay Buheung MK-310

1.589.000₫

GNY: 1.890.000₫

Bồn Massage chân Buheung MK-414

889.000₫

GNY: 1.590.000₫

Massage chân Buheung MK-416

7.090.000₫

GNY: 7.900.000₫

Gối Massage G13 (Hồng)

299.000₫

GNY: 399.000₫

Gối Massage Buheung MK-316 New

1.590.000₫

GNY: 1.890.000₫

Dải đệm Massage Buheung MK-315

6.989.000₫

GNY: 7.900.000₫

Máy Massage cầm tay Buheung MK-208

1.290.000₫

GNY: 1.290.000₫

Máy Massage bụng Buheung MK-207

2.989.000₫

GNY: 3.690.000₫

Massage bụng Buheung HMO-2005LB

1.289.000₫

GNY: 1.590.000₫