QUẠT LẠNH

Quạt điều hòa không khi Iruka I-100

5.590.000₫ 5.190.000₫

Quạt làm mát không khí Iruka I-82

2.900.000₫ 2.590.000₫

Quạt làm mát không khí Iruka I-81

2.590.000₫ 2.390.000₫

Máy lọc không khí Magic Eco AC-300

4.390.000₫ 4.090.000₫