QUẠT LẠNH

Quạt điều hòa không khi Iruka I-100

4.990.000₫ 4.090.000₫

Quạt làm mát không khí Iruka I-82

3.190.000₫ 2.590.000₫

Quạt làm mát không khí Iruka I-81

2.290.000₫ 2.190.000₫

Máy lọc không khí Magic Eco AC-300

4.590.000₫ 4.290.000₫