QUẠT LẠNH

Quạt điều hòa không khi Iruka I-100

4.990.000₫ 4.590.000₫

Quạt hơi lạnh Iruka I-85 (Trắng)

2.290.000₫ 1.490.000₫

Quạt làm mát không khí Iruka I-95

4.990.000₫ 4.290.000₫

Quạt làm mát không khí Magic A-48

2.290.000₫ 1.490.000₫

Quạt điều hòa không khí Iruka I-88

3.190.000₫ 2.190.000₫

Quạt phun sương Iruka I-86 Trắng

3.390.000₫ 1.990.000₫

Quạt phun sương Iruka I-86 Đen

3.390.000₫ 1.990.000₫

Quạt hơi lạnh Iruka I-87

4.990.000₫ 3.990.000₫