BOXING

Tạ băng đeo cổ chân nặng 2kg 092010-UFC

870.000₫ 670.000₫

Tạ băng đeo cổ chân nặng 1kg 092002-UFC

630.000₫ 480.000₫

Tạ băng đeo cổ tay nặng 2kg 082010-UFC

720.000₫ 550.000₫

Tạ băng đeo cổ tay nặng 1kg 082002-UFC

650.000₫ 500.000₫

Đĩa tập cân bằng 68K401-UFC

1.300.000₫ 1.000.000₫

Dây đeo tập bụng 112001-UFC

980.000₫ 750.000₫

Dù chịu lực chạy bộ 04K401-UFC

940.000₫ 720.000₫

Bộ vòng xà tay tập thể lực 03K401-UFC

1.800.000₫ 1.400.000₫

Bộ 20 cái nón chóp thể lực 02A101-UFC

790.000₫ 600.000₫

Thang tập thể lực 01K401-UFC

1.300.000₫ 1.000.000₫

Khung xà 10K401-UFC

3.900.000₫ 3.000.000₫