Bếp các loại

Bộ nồi inox NQC

599.000₫ 499.000₫

Bếp hồng ngoại đơn Wellchi KR-100

3.990.000₫ 2.800.000₫

Bếp đôi hồng ngoại Iruka I-20

20.000.000₫ 15.000.000₫

Bếp hồng ngoại Iruka I-08 (Vàng Gold)

3.990.000₫ 1.790.000₫

Bếp hồng ngoại Iruka I-77

2.190.000₫ 1.790.000₫

Bếp hồng ngoại A39

1.290.000₫ 1.089.000₫